Hooldustasu maksumus tõuseb alates 01.04.2020

12. märts, 2020

Vastavalt Pärnu linnavalitsuse 09.03.2020 korraldusele nr 146 muutub alates 01.04.2020 Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumus alates 01.04.2020 järgmiselt:

ühekohalises toas 790 eurot kuus
kahe-ja enamakohalistes tubades 700 eurot kuus.

Lepingulisade allkirjastamine lükkub edasi, seda on võimalik korraldada alates 01.05.2020 Tammiste Hooldekodus aadressil Pärnu linn Tammiste tee 1 ning Jõõpre Kodus aadressil Jõõpre küla, Aisa tee 2