Hooldekodus alustab tööd hingehoidja

26. juuni, 2020

Alates 1 juulist alustab Tammiste Hooldekodus tööd hingehoidja.

Hingehoidja ülesanneteks hooldekodus on:

  • klientide ja lähedaste hingehoidlik toetamine lähikontaktis asutuses, vajadusel vaimulikud talitused;
  • surijate ja leinajate hingehoidlik toetamine;
  • telefoni kaudu klientidega ja lähedastega hingehoidlik vestlused kindlaks määratud aegadel. Kliendile või lähedasele antakse hingehoidja kontaktid asutuse poolt või lähedase nõusolekul võtab hingehoidja asutuse poolt antud kontaktil ühendust telefoni teel lähedasega;
  • hingehoidjad nõustavad vajadusel lähedasi klientide matuste läbiviimise küsimustes ning mälestusteenistuste ja talituste  korraldamisel.

Hingehoiuteenust rahastab Sotsiaalministeerium- ajutise ja ühekordse kriisileevenduse meetmena käivitatav hingehoiuteenuse toetus on suunatud nendele ööpäevaringset üldhooldust pakkuvatele asutustele, kus on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud tegevusloa kohaselt 100 või enam teenuskohta. Rahastus katab teenuse kuni 31 detsembrini 2020.

Hingehoidja kontaktid:
Kaidi Suviste
kaidi.suviste@gmail.com
tel. 5661 5537