Viiruse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud

3. juuni, 2021

Vastavalt muutuvale olukorrale on Valitsus otsustanud piiranguid leevendada, muutes oma korraldust. Korralduse seletuskiri on loetav siit.

Seletuskirjas on muuhulgas märgitud, et Eestis püsib nakkus mõõdukal kõrgel tasemel. Terviseameti hinnangul on Eestis viiruse leviku kiirus vähenenud, kuid haigestumuse intensiivsus on endiselt kogu riigis ameti hinnangu kohaselt suur.

Konsulteerides kohaliku Terviseameti talitusega ning võttes arvesse korralduse seletuskirjas antud võimalusi on muudetud hooldekodu riskianalüüsi lisa nr 2 „Bioloogilised ohutegurid“.

Suurimad muudatused:

  • Alates 03.06.2021 kliendi-külastaja kohtumisel siseruumides külalisel kasutada kaitsemaski. Õues kaitsemaski kasutama ei pea, kui kasutatakse hajutamist.
  • Kliendil siseruumis kasutada kaitsemaski siis, kui ta ei ole vaktsineeritud. Õuealal kasutada hajutamist (kaitsemask ja kindad ei ole vajalikud, kui ei ole lähikontakti).
  • Vaktsineerimata töötajad kannavad tööülesandeid täites kaitsemaski, vajadusel kaitsekindaid ja kaitsepõlle. Vaktsineeritud töötajad võivad soovi korral kaitsemaski kanda.

Endiselt jääb kehtima hooldekodu külastuskord.

Täname mõistva suhtumise eest!