Kehtima hakkab uus külastamiskord

5. oktoober, 2021

Tammiste Hooldekodu külastamise kord

  1. Külastamissoov tuleb eelnevalt kokku leppida sotsiaaltöötajaga telefoni või e-kirja teel (447 5987; hanna@tammiste.ee). Jõõpre Kodu külastamissoov tuleb eelnevalt kokku leppida Jõõpre Kodu juhiga (446 5531; kadi.m@audru.ee).
  2. Külastajatena on lubatud hooldekodu territooriumile siseneda isikutel, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ning pole nende lähikontaktsed. Nimetatud fakti tuleb enne külastust tõendada külastajal tervisedeklaratsiooniga.
  3. Hooldusmajja on lubatud siseneda isikutel, kes esitavad COVID tõendi enda vaktsineerituse, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse koroonatesti tulemuse kohta.
  4. Külastusaeg on esmaspäevast reedeni kell 10.00-18.00, nädalavahetustel ja pühadel kell 13.30-17.00.
  5. Külastusajaks on lubatud maksimaalselt 30 minutit. Erandi saamiseks palume pöörduda sotsiaaltöötaja poole.
  6. Külastuskohana eelistatakse esmalt õueala. Hooldusmajas asuva külastusruumi kasutamisel piiratakse külastajate arvu maksimaalselt 2 inimeseni ning külastajad peavad tagama ohutu distantsi.
  7. Külastajad peavad kandma kirurgilist kaitsemaski. Otsese lähikontakti korral (sh külastustoas) kannavad maski nii klient kui külastaja. Kaitsemaskid külastajale tagab hooldekodu.
  8. Külastuste käigus on lubatud pakke kliendile edastada, kuid eelnevalt tuleb sellest teavitada hooldustöötajat või meditsiiniõde.
  9. Lisaks külastuste võimaldamisele on loodud kliendi ja lähedaste vahelise kontaktihoidmiseks suhtlemisvõimalused telefoni ja veebi vahendusel. Viimase kasutamiseks tuleb eelnevalt kokku leppida hooldekodu sotsiaaltöötajaga või Jõõpre Kodu juhiga.