Muudatused alates 01.07.2023

31. mai, 2023

Alates 01.07.2023 on Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumus:

ühekohalises toas 1390 eurot kuus;

kahe- ja enamakohalises toas 1250 eurot kuus;

Hoolduskomponendi eest tasub edaspidi kohalik omavalitsus.

Hoolduskomponendi hulka kuulub:

  • hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tööjõukulud (koos maksudega)
  • tööriietus ja isikukaitsevahendid
  • tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud
  • koolitused ja supervisioon

Tammiste Hooldekodu hoolduskomponent on  585 eurot

01.07.2023 toimuvate muudatuste kohta saate lugeda siit: Hooldusreform