Hooldekodust

Tammiste Hooldekodu asutati 1944 ja on segatüüpi asutus, mis on loodud 140-le eakale või puuetega isikule ajutiseks või alaliseks elamiseks.

Territoorium 17,4 ha, kasulikku pinda 4311 m². Hooldekodu kliendid on paigutatud elama 4 erinevasse majasse, majad on saanud oma nimed euroopa linnade järgi vastavalt Pariis, London, Brüssel ja Tiel. Kõige uuem maja, Pariis, ehitati 2008 ning seal elab 65 klienti.

2019 aasta juulist kuulub Tammiste Hooldekodu koosseisu ka endine Jõõpre Vanurite Kodu, nüüdse nimetusega Jõõpre Kodu, kes pakub hooldust 18 kliendile.

Ametikohti on hooldekodus kokku 69,5, s.h. 49,5 hooldustöötajat ning lisaks neile veel hooldusteenuse juht, sotsiaaltöötaja, tegevusjuhendaja,  köögipersonal, aednik, autojuht, elektrik ja abiteenistujad. Kontoris töötavad juhataja, juhataja asetäitja ja sekretär.

Õendusteenust hooldekodus pakuvad OÜ TNP Konsultatsioonid meditsiiniõed.