Hooldekodust

Tammiste Hooldekodu asutati 1944 ja on segatüüpi asutus, mis on loodud 136-le eakale või puuetega isikule ajutiseks või alaliseks elamiseks.

Territoorium 17,4 ha, kasulikku pinda 4311 m². Hooldekodu kliendid on paigutatud elama 4 erinevasse majasse, majad on saanud oma nimed euroopa linnade järgi vastavalt Pariis, London, Brüssel ja Tiel. Kõige uuem maja, Pariis, ehitati 2008 ning seal elab 65 klienti.

Ametikohti on kokku 62,75, s.h. 42 hooldustöötajat ning lisaks neile veel sotsiaaltöötaja, tegevusjuhendaja, meditsiinipersonal, köögipersonal, aednik, autojuht, elektrik ja abiteenistujad. Kontoris töötavad juhataja, juhataja asetäitja ja sekretär.