Dokumendiregister

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Pärnu Linnavolikogu ja Linnavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse linnavalitsuses ja volikogus saadud või loodud dokumendid (sh linna hallatavate asutuste dokumendid).

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi.

Dokumendiregister