Kliendile

Tammiste Hooldekodu on segatüüpi asutus, mis on loodud kokku 158-le eakale või puuetega isikule ajutiseks või alaliseks elamiseks.

Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige Pärnu linna ning Jõõpre küla elanikele. Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse teenuseid vabade kohtade olemasolul vastava omavalitsusüksusega sõlmitud lepingu alusel.

Vastused olulistele küsimustele asuvad parempoolses alam-menüüs.