Kliendile

Tammiste Hooldekodu on ööpäevaringset üldhooldusteenust osutav asutus, mis on loodud kokku 177-le eakale või puuetega isikule ajutiseks või alaliseks elamiseks.

Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige Pärnu linna ning Jõõpre küla elanikele. Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse teenuseid vabade kohtade olemasolul vastava omavalitsusüksusega sõlmitud lepingu alusel.

Vastused olulistele küsimustele asuvad parempoolses alam-menüüs.