Kuidas elanikuks saada?

Tammiste Hooldekodu elanikuks võib soovi korral saada iga eakas ja füüsiliste puuetega isik.

Hooldekodu elanikuks saamiseks tuleb tegutseda järgnevalt:

Alustuseks tuleb võimaluste selgitamiseks pöörduda Pärnu Linnavalitsuse Sotsiaalosakonda (aadress Suur-Sepa 16 80098 PÄRNU) vanurite hoolekande peaspetsialist Iris Ruut poole
(tel. 44 48 134; e-post: iris.ruut@parnu.ee). Edaspidine tegevus toimub temapoolsetele juhistele vastavalt.

Vajalikud dokumendid:

  • Pass (välismaalase passi puhul kehtiv elamisluba) või muu isikut tõendav dokument.
  • Pensionitunnistus.
  • Raviarsti väljavõte haigusloost.
  • Kohaliku omavalitsuse poolt suunatutel garantiikiri tasumise kohta.
  • Eraisikust maksja puhul kohapealne leping

NB! Sotsiaaltoetusest kliendi hooldekodusse tulekul
Vastavalt Sotsiaalministeeriumi määruse “Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad” § 9 sotsiaaltoetuste maksmine peatatakse toetuse saaja, tema seadusliku esindaja, eestkosteasutuse või hoolekandeasutuse teatise põhjal. Teatis esitatakse Sotsiaalkindlustusametile.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 20 lg 5 sätestab:
Puudest tingitud lisakuludeks ei loeta hoolekandeasutuses elava isiku majutus- ja toitlustamiskulusid ning kulusid, mis kaetakse riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest, kaasa arvatud hooldamise, järelevalve või muid hoolekandeasutuse üldiste teenustega seotud kulusid.