Palju maksab?

Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumus
alates 01.03.2022  on:
ühekohalises toas 978 eurot kuus;
kahe- ja enamakohalises toas 880 eurot kuus;
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav teenus, mida reguleerib Sotsiaalhoolekande seadus ja Pärnu linnavolikogu määrus “Sotsiaalteenuste osutamise kord“.