Mis selle eest saab?

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus sisaldab sisaldab järgmisi teenuseid:

1) majutamine ühe- või mitmekohalises toas;

2) toitlustamine vähemalt kolm korda päevas;

3) hooldustoimingud;

4) transportteenus Pärnu linna piires;

5) sotsiaalnõustamine ning abivahenditega seonduv nõustamine;

6) arstiabi kättesaadavuse korraldamine (raviarsti vastuvõtule registreerimine, transportimine);

7) võimaluste loomine huvidel ja hobidel põhinevateks tegevusteks;

8) muude toimetulekut toetavate ja tagavate toimingute ja teenuste tagamine.

 

Lisaks on võimalik tellida ka lisateenuseid:

  1. transportteenus väljaspool Pärnu linna 0,20 eurot/km, sellele lisandub 1,6 eurot/1 sõit;
  2. pediküüri teenus 10 eurot/1 protseduur.