Helmut Kuusk

Meenutanud Tammiste Hoolekodu kauaaegne elanik HELMUT KUUSK mais 2008:

LONDONI maja on ehitatud vana Tammiste mõisa varemetele. 1953 aatal hakati ROOMA- ja BRÜSSELI maja korrastama. Praegune Brüssel oli üks vana maja, kus veid kortereid ja ka hoolaluseid. Seda nimetati meestemajaks. Tahma põletamisel läks hoone põlema, aga suudeti veel kustutada. 1957 aastal said Roomast ja Brüsselist ka Londonile abilised. Siis sai majadesse ka elektri. Varem olid petroolilambid. Muretseti puurkaev ja veepump. Sauna- ja pesupesemise vesi veeti jõest hobustega. Sööklasse pumbati käsitsi kaevuvesi.

Majad olid puuküttel. Neli töömeest käisid talvel puid tegemas ja koju vedamas Tammiste ning Tori lähedasest metsast. Aprillikuuks pidi see töö tehtud olema. Hooldekodul oli ka väike abimajand. Suvel olid töömehed põllul ametis ja hoolealused käisid ka abiks kartulit-juurvilja võtmas. Lehmad, sead, hobused- kõik olid olemas. Hobustega tuli linnast leivad-saiad ja muud kaubad tuua. Autot siis polnud.