Pikaajalised töötud abistavad hooldekodu värvimistöödel

25. märts, 2014

Tammiste Hooldekodu ja MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik koostöös Eesti Töötukassaga on löönud käed, abistamaks pikaajalisi töötuid tööharjutuse raames. Alates 25.03.2014 on Tammiste Hooldekodus Londoni majas käimas värvimistööd, mida teostavad MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tuleviku poolt koordineeritud teotahtelised ning aktiivsed mehed, kellel erinevatel põhjustel pole viimasel ajal olnud  võimalust aktiivselt tööturul kaasa lüüa. Tööde käigus peaks uue ilme saama peaaegu kogu Londoni hooldusmaja elukorpus ning pesuköök.

Tööharjutus on Eesti Töötukassa poolt loodud teenus, mis aitab tööharjumust taastada või esmast tööharjumust kujundada. Tööharjutuse teenus on eelkõige mõeldud töötule

  • kes pole pikka aega töötanud;
  • kellel puudub töökogemus;
  • kes ei ole valmis töötama iseseisvalt avatud tööturul.​

Tööharjutusel tehakse kergemaid töid, mis ei nõua erialaseid teadmisi või milleks vajalikud oskused on omandatavad tööharjutuse käigus juhendaja nõustamisel ja juhendamisel.
Grupitöö käigus arendatakse tööotsimisoskusi ning töö otsimist toetavaid sotsiaalseid oskusi, antakse ülevaade kohalikust tööturust ja külastatakse tööandjaid.