Pikaajalised töötud abistavad taas heakorra-ja remonttöödel

1. oktoober, 2014

Tammiste Hooldekodu ja MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik koostöös Eesti Töötukassaga on taas löönud käed, abistamaks pikaajalisi töötuid tööharjutuse raames. Alates 01.10.2014 teostavad hooldekodu territooriumil heakorra- ning kergemaid remonttöid MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tuleviku poolt koordineeritud teotahtelised ning aktiivsed mehed ja naised, kellel erinevatel põhjustel pole viimasel ajal olnud  võimalust aktiivselt tööturul kaasa lüüa.

Tööharjutus on Eesti Töötukassa poolt loodud teenus, mis aitab tööharjumust taastada või esmast tööharjumust kujundada. Tööharjutuse teenus on eelkõige mõeldud töötule

  • kes pole pikka aega töötanud;
  • kellel puudub töökogemus;
  • kes ei ole valmis töötama iseseisvalt avatud tööturul.​

Tööharjutusel tehakse kergemaid töid, mis ei nõua erialaseid teadmisi või milleks vajalikud oskused on omandatavad tööharjutuse käigus juhendaja nõustamisel ja juhendamisel.
Grupitöö käigus arendatakse tööotsimisoskusi ning töö otsimist toetavaid sotsiaalseid oskusi, antakse ülevaade kohalikust tööturust ja külastatakse tööandjaid.