Uuest aastast muutub hooldusteenuse maksumus

10. oktoober, 2014

Vastavalt Pärnu Linnavalitsuse 06.10.2014 korraldusele nr 460, muutub alates 01.01.2015 Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumus.

Koht ühekohalises toas hakkab maksma senise 575 euro asemel 610 eurot kuus (sh 85% hoolealuse pensionist) ning koht kahe-ja enamakohalistes tubades senise 511,29 euro asemel 542 eurot kuus (sh 85% hoolealuse pensionist).

Hetkel kehtiv hooldusteenuse maksumus kinnitati 30.12.2008  ning kehtib kuni 31.12.2014.

Hetkel hooldusteenust saavate klientide ning nende esindajatega võetakse korralduslikes küsimustes täiendavalt ühendust hooldekodu juhtkonna poolt.