Pärnu linna 2015 aasta parim hooldustöötaja töötab Tammiste Hooldekodus!

20. november, 2015

 

02.11.2015 Pärnu Linnavalitsuse istungil määrati 2015. aasta sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused seitsmes kategoorias. Esimest korda määratud tunnustused anti pidulikult üle rahvusvahelisel sotsiaaltöötajate päeval.

Aasta hooldustöötaja nimetus määrati Tammiste Hooldekodu hooldustöötajale Katrin Luhasaarele. Oma lühikese staaži jooksul on Katrin silma paistnud kui sõbralik ning empaatiline inimene, kes saab hoolealuste ning teiste töötajatega väga hästi läbi. Ta oskab väga hästi inimesi ära kuulata ning esilekerkinud probleeme kiirelt ise lahendada või lahenduskäike soovitada. Kohusetundlik tööülesannete suhtes, mistõttu on teistele töötajatele heaks eeskujuks. Lahendab probleemsituatsioonid iseseisvalt, kuid ei karda ka kaastöötajatelt nõu ning abi küsida. 

Tubli töö, Katrin!

_MG_2000

_MG_1980