Uuest aastast muutub hooldusteenuse maksumus

29. november, 2017

Vastavalt Pärnu Linnavalitsuse 27.11.2017 korraldusele nr 34 muutub alates 01.01.2018 Tammiste Hooldekodu poolt osutatava hooldusteenuse maksumus.

Koht ühekohalises toas hakkab maksma 695 eurot kuus (sh 85 % hoolealuse pensionist) ning koht kahe- ja enamkohalises toas 615 eurot kuus (sh 85 % hoolealuse pensionist).

Hetkel kehtiv hooldusteenuse maksumus kinnitati 06.10.2014 ning kehtib kuni 31.12.2017.

Tulenevalt eeltoodust viiakse varasemalt sõlmitud hoolduslepingutes sisse muudatused, nendega on võimalik tutvuda ning lepingulisa allkirjastada alates 08.12.2017 hooldekodu kontoris sekretäri juures.

Lepingulisa allkirjastamise aja kokkuleppimiseks ning täiendavate küsimuste korral palume võtta ühendust hooldekodu sekretäriga e-kirja teel tiia@tammiste.ee või telefonil 447 5986.