Külastamise kord Tammiste Hooldekodus alates 01.06.2020

28. mai, 2020

  1. Külastamissoov tuleb eelnevalt kokku leppida sotsiaaltöötajaga telefoni või e-kirja teel (447 5987; anita@tammiste.ee).
  2. Külastajatena on lubatud hooldekodu territooriumile siseneda isikutel, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ning pole nende lähikontaktsed. Nimetatud fakti tuleb enne külastust tõendada külastajal tervisedeklaratsiooniga, mis täidetakse kohapeal.
  3. Külastusaeg on esmaspäevast reedeni kell 10.00-18.00, nädalavahetustel ja pühadel kell 13.30-17.00
  4. Külastuskohana eelistatakse esmalt õueala. Hooldusmajas asuvat külastusruumi kasutatakse äärmisel vajadusel, seejuures piiratakse külastajate arvu maksimaalselt 2 inimeseni ning külastajad peavad tagama ohutu distantsi.
  5. Külastajad peavad kandma kirurgilist kaitsemaski. Otsese lähikontakti korral (sh külastustoas) kannavad maski nii klient kui külastaja. Kaitsemaskid külastajale tagab hooldekodu, külastajatelt võib võtta kaitsemaskide eest tasu.
  6. Külastuste käigus ei ole lubatud pakke otse kliendile edastada. Pakid tuleb edastada hooldekodusse saabudes sotsiaaltöötajale, nädalavahetusel hooldustöötajale. Hooldekodu võtab vastu lähedaste poolt kliendile antavaid pakke arvestusega, et pakke hoitakse karantiinis 72 tundi, s.t. kiiresti riknevaid toidukaupu palume mitte pakkidesse panna.
  7. Lisaks külastuste võimaldamisele on loodud kliendi ja lähedaste vahelise kontaktihoidmiseks suhtlemisvõimalused telefoni ja veebi vahendusel. Viimase kasutamiseks tuleb eelnevalt kokku leppida hooldekodu sotsiaaltöötajaga.