Hooldekodust

Tammiste Hooldekodu asutati 1944 ning selle eesmärgiks on tagada teenusel viibivatele täisealistele isikutele nende eale ja seisundile vastav ööpäevaringne hooldamine.

Territoorium 17,4 ha, kasulikku pinda 4311 m². Hooldekodu kliendid on paigutatud elama 5 erinevasse majasse, majad on saanud oma nimed euroopa linnade järgi vastavalt Pariis, Brüssel, Tiel, Jurmala ja Palanga. Viimati nimetatud kaks on kõige uuemad, valminud 2021 aastal ning majutavad 50 klienti.

2019 aasta juulist kuulub Tammiste Hooldekodu koosseisu ka endine Jõõpre Vanurite Kodu, nüüdse nimetusega Jõõpre Kodu, kes pakub hooldust 18 kliendile.

Ametikohti on hooldekodus kokku 83, s.h. 61 hooldustöötajat ning lisaks neile veel hooldusteenuse juhid, sotsiaaltöötajad, tegevusjuhendajad,  köögipersonal ning teised abiteenistujad. Kontoris töötavad juhataja, juhataja asetäitja ja sekretär.

Õendusteenust hooldekodus pakuvad OÜ TNP Konsultatsioonid meditsiiniõed.