Palju maksab?

Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumus
alates 01.01.2023  on:
ühekohalises toas 1165 eurot kuus;
kahe- ja enamakohalises toas 1050 eurot kuus;
Alates 01.07.2023 on Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumus:
ühekohalises toas 1390 eurot kuus;
kahe- ja enamakohalises toas 1250 eurot kuus;
Hoolduskomponendi eest tasub edaspidi kohalik omavalitsus.
Hoolduskomponendi hulka kuulub:
  • hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tööjõukulud (koos maksudega)
  • tööriietus ja isikukaitsevahendid
  • tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud
  • koolitused ja supervisioon
Tammiste Hooldekodu hoolduskomponent on  585 eurot
01.07.2023 toimuvate muudatuste kohta saate lugeda siit: Hooldusreform
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav teenus, mida reguleerib Sotsiaalhoolekande seadus ja Pärnu linnavolikogu määrus “Sotsiaalteenuste osutamise kord“.