Kontakt

Tammiste Hooldekodu
Tammiste tee 1 80047 PÄRNU

Registrikood: 75000443
Tel: 447 5986
E-post: info@hooldekodu.parnu.ee

Juhataja                                                   Liina Männiaru 447 5989; 5344 6803

                                                                E-mail: liina.manniaru@hooldekodu.parnu.ee    

Juhataja asetäitja                                     Anna-Maria Wysocka 5423 0530

                                                                E-mail: anna-maria.wysocka@hooldekodu.parnu.ee

 

Sotsiaaltöötaja (Pariis, Brüssel)                Hanna Grete Õispuu 447 5987; 5192 4658

(elanikega seotud teemad)                      E-mail: hannagrete.oispuu@hooldekodu.parnu.ee

 

Sotsiaaltöötaja (Jurmala, Palanga, Tiel)   Katrin Kuusk 5344 9250

(elanikega seotud teemad)                     E-mail: katrin.kuusk@hooldekodu.parnu.ee

 

Hooldusteenuse juht (Tammiste)            Aljona Lind 5360 8724

(töötajatega seotud teemad)                   E-mail: aljona.lind@hooldekodu.parnu.ee           

Hooldusteenuse juht (Jõõpre)                  Kadi Maido 446 5531

                                                                  E-mail: kadi.maido@hooldekodu.parnu.ee

 

Meditsiin (Pariis, Brüssel)                        5344 9417

Meditsiin (Jurmala, Palanga,Tiel)            5827 2747        

“Palanga maja”  447 5981; 5330 1486
“Pariisi maja”      447 5982; 5382 9200   (1 korrus)
“Pariisi maja”      447 5984; 5384 1110   (2 korrus)
“Tieli maja”          447 5983; 538 6494
“Brüsseli maja”   446 3665; 5382 7757
“Jurmala maja”   447 5988; 5382 4039

Jõõpre Kodu         446 5531