Kontakt

Tammiste Hooldekodu
Tammiste tee 1 80047 PÄRNU

Registrikood: 75000443
Tel: 44 759 86
E-post: info@hooldekodu.parnu.ee

Juhataja                                                   Liina Männiaru 447 5989; 534 46803

                                                                E-mail: liina.manniaru@hooldekodu.parnu.ee    

Juhataja asetäitja                                     Anna-Maria Wysocka 447 5980; 542 30530

                                                                E-mail: anna-maria.wysocka@hooldekodu.parnu.ee

 

Sotsiaaltöötaja (Pariis, Brüssel)                Hanna Grete Õispuu 447 5987; 519 24658

(elanikega seotud teemad)                      E-mail: hannagrete.oispuu@hooldekodu.parnu.ee

 

Sotsiaaltöötaja (Jurmala, Palanga, Tiel)   Katrin Kuusk 534 49250

(elanikega seotud teemad)                     E-mail: katrin.kuusk@hooldekodu.parnu.ee

 

Hooldusteenuse juht (Tammiste)            Aljona Lind 536 08724

(töötajatega seotud teemad)                   E-mail: aljona.lind@hooldekodu.parnu.ee           

Hooldusteenuse juht (Jõõpre)                  Kadi Maido 446 5531

                                                                  E-mail: kadi.maido@hooldekodu.parnu.ee

 

Meditsiin (Pariis, Brüssel)                        534 49417

Meditsiin (Jurmala, Palanga,Tiel)            582 72747        


“Palanga maja”  447 5981
“Pariisi maja”      447 5982   (1 korrus)
“Pariisi maja”      447 5984   (2 korrus)
“Tieli maja”          447 5983
“Brüsseli maja”   446 3665
“Jurmala maja”   447 5988

Jõõpre Kodu         446 5531