Külastamine on lubatud vastavalt külastuskorrale

5. aprill, 2021

Terviseamet on seisukohal, et kuna nakatumine hooldekodudes on tänu vaktsineerimisele oluliselt langenud, siis peaksid külastused olema lubatud nendes hooldekodudes, kus nakkuskollet ei ole. Külastuste korraldamiseks peab hooldekodul olema läbimõeldud külastuskord, millega tagatakse nakkusohutus ja mille täitmist kontrollib selleks määratud töötaja.

Vastavalt eeltoodule on Tammiste Hooldekodus alates 05.04.2021 kehtestatud külastuskord:

  1. Külastamissoov tuleb eelnevalt kokku leppida sotsiaaltöötajaga telefoni või e-kirja teel (447 5987; sotsiaal@tammiste.ee). Jõõpre Kodu külastamissoov tuleb eelnevalt kokku leppida Jõõpre Kodu hooldusteenuse juhiga (446 5531; kadi.m@audru.ee).
  2. Külastajatena on lubatud hooldekodu territooriumile siseneda isikutel, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ning pole nende lähikontaktsed. Nimetatud fakti tuleb enne külastust tõendada külastajal tervisedeklaratsiooniga.
  3. Külastusaeg on esmaspäevast reedeni kell 10.00-18.00, nädalavahetustel ja pühadel kell 10.00-17.00
  4. Külastuskohana eelistatakse esmalt õueala. Hooldusmajas asuvat külastusruumi kasutatakse äärmisel vajadusel, seejuures piiratakse külastajate arvu maksimaalselt 2 inimeseni ning külastajad peavad tagama ohutu distantsi.
  5. Külastajad peavad kandma kirurgilist kaitsemaski. Kaitsemaskid külastajale tagab hooldekodu.
  6. Klient peab külastamise ajal kandma maski, kui ta ei ole eelnevalt vaktsineeritud.
  7. Külastuste käigus ei ole lubatud pakke otse kliendile edastada. Pakid tuleb edastada hooldekodusse saabudes hooldustöötajale ülevaatamiseks, välistamaks mittesoovitud esemete sattumise klientidele.
  8. Lisaks külastuste võimaldamisele on loodud kliendi ja lähedaste vahelise
    kontaktihoidmiseks suhtlemisvõimalused telefoni ja veebi vahendusel. Viimase kasutamiseks tuleb eelnevalt kokku leppida hooldekodu sotsiaaltöötajaga või Jõõpre Kodu hooldusteenuse juhiga